menu>
  • pl
  • en

Talent Hunters

ŁOWCY TALENTÓW

znajdziemy PRACOWNIKA,

jakiego szukasz

znajdziemy TALENT,

jakiego szukasz

znajdziemy ukryty TALENT

także dla Twojej firmyAssessment / Development Center

 

Istota ośrodków oceny assessment / development center

Nie ulega wątpliwości, że assessment / develoment center należą do  najskuteczniejszych metod analizy kompetencji pracowników. Dużą zaletą tego rozwiązania jest uniwersalny charakter. Zadania powierzane uczestnikom są najczęściej różnorodne, co umożliwia sprawdzenie ich umiejętności i kompetencji na wielu płaszczyznach. Warto dodać, że assessment / development center odbywa się przy udziale kilku asesorów. Dzięki temu, ocena kompetencji poszczególnych uczestników jest rzetelna i obiektywna.

Przebieg assessment center

Sesja trwa zazwyczaj co najmniej kilka godzin i odbywa się w siedzibie firmy lub poza nią. Rodzaje realizowanych zadań zależą w dużej mierze od potrzeb pracodawcy oraz wymagań danego stanowiska. Jakie wyzwania czekają na potencjalnych kandydatów? Oto wybrane rodzaj najczęściej stosowanych zadań:

  • Zadania symulacyjne – nawiązujące do faktycznego środowiska pracy danej organizacji. Dzięki nim, można sprawdzić miedzy innymi jak kandydat radzi sobie ze stresem, rozwiązywaniem problemów, organizacją czasu pracy oraz określaniem priorytetów.
  • Zadania grupowe – w tego rodzaju zadaniach ocenia się umiejętności komunikacyjne poszczególnych kandydatów. Niejednokrotnie sprawdza się, jak pracownicy radzą sobie w sytuacjach konfliktowych oraz czy potrafią przekonać pozostałych do swoich racji.
  • Studium przypadku – każdy kandydat zapoznaje się z określonym problemem organizacji i ma za zadanie stworzyć dla niego rozwiązanie.

Oczywiście technik i metod ukierunkowanych na sprawdzenie umiejętności potencjalnych pracowników jest znacznie więcej. Najważniejsze jest to, aby każde zadanie w jak największym stopniu odzwierciedlało rzeczywiste sytuacje oraz wyzwania, z jakimi na co dzień można spotkać się w danej organizacji.

Zalety assessment center

  • organizacja uzyskuje obiektywną ocenę zachowań oraz kompetencji kandydatów w zakresie ważnych dla niej kryteriów
  • narzędzie to pozwala wyłonić osobę z najwyższym potencjałem ku temu, by sprawdzić się w konkretnej organizacji
  • dzięki optymalnemu dopasowaniu kandydata do stanowiska i specyfiki danej organizacji, pracodawca unika konsekwencji związanych z zatrudnieniem nieodpowiedniego kandydata , a tym samym - nakładów związanych z ponowieniem rekrutacji.
  • dzięki rozpoznaniu mocnych i słabszych stron kandydatów, organizacja jest w stanie trafniej przydzielać zadania oraz prowadzić efektywniejszą politykę awansów.
  • organizacja w znacznym stopniu podnosi efektywność zarządzania

Assessment center a development center

Ośrodki oceny assessment / development center mają wiele wspólnych cech,  stosuje się je jednak do realizacji różnych celów. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z oceną kompetencji nowych pracowników, natomiast w drugim, z analizą wewnętrznego potencjału firmy (budowanie kadry rezerwowej, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych).

 

TALENT HUNTERS | Doradztwo personalne | Firma rekrutacyjna Adres: Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe