menu>
  • pl
  • en

Talent Hunters

ŁOWCY TALENTÓW

znajdziemy PRACOWNIKA,

jakiego szukasz

znajdziemy TALENT,

jakiego szukasz

znajdziemy ukryty TALENT

także dla Twojej firmySystemy Ocen Okresowych Pracowników

System Ocen Okresowych Pracowników to jedno z podstawowych narzędzi polityki personalnej. Jeśli jest dobrze skonstruowany,  ma zastosowanie w takich procesach personalnych jak:

  • rekrutacja i selekcja

  • projektowanie nowych stanowisk

  • monitoring efektywności 

  • planowanie szkoleń

  • planowanie rozwoju

  • ścieżki kariery

  • polityka płacowa

  • badanie poziomu satysfakcji pracowników

Na ocenę składa się zarówno audyt danych (poziomu prezentowanych kompetencji i poziomu zrealizowanych celów), jak i rozmowa pomiędzy oceniającym (przełożonym), a ocenianym (podwładnym), przy czym nawet najlepszy formularz oceny nie może zastąpić elementu rozmowy.

Prawidłowo przeprowadzona ocena przynosi szereg korzyści zarówno dla pracownika, jak i managera oraz organizacji. 

Do wdrożenia SOOP potrzebna jest współpraca działu personalnego z managerami (zarówno najwyższego, jak i średniego szczebla), stąd też istotny jest udział  tych osób w procesie od samego początku.

Polityka udzielania pracownikowi obiektywnego feedbacku jest jednym z istotniejszych elementów kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy (Employer Branding). Zwłaszcza, że w trakcie oceny okresowej pracownik ma możliwość  opowiedzieć o swoich oczekiwaniach oraz wyrazić swoje uwagi na temat organizacji. O ile ocena okresowa nie była istotna dla pracowników urodzonych przed rokiem 1980, o tyle dla reprezentantów generacji Y (urodzonych po 80-tym roku) oraz Z (urodzonych po 90-tym roku) pełni ona ważną rolę.

Talent Hunters może zaproponować Państwu zarówno szkolenie z zakresu projektowania i prowadzenia SOOP, jaki i pełną usługę wdrożenia.


TALENT HUNTERS | Doradztwo personalne | Firma rekrutacyjna Adres: Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe