menu>
 • pl
 • en

Talent Hunters

ŁOWCY TALENTÓW

znajdziemy PRACOWNIKA,

jakiego szukasz

znajdziemy TALENT,

jakiego szukasz

znajdziemy ukryty TALENT

także dla Twojej firmyOutplacement

Czym właściwie jest Outplacement? Z praktycznego punktu widzenia - w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi - jest to forma łagodnych, monitorowanych zwolnień, związanych jednak z zapewnieniem zwalnianemu pracownikowi wsparcia psychologicznego oraz niezbędnych szkoleń i doradztwa zawodowego.

Ideą całego projektu outplacementowego jest złagodzenie skutków zwolnienia i zaoferowanie konkretnych narzędzi i rozwiązań, które pomogą zwalnianemu pracownikowi w maksymalnie krótkim czasie znaleźć nowe zatrudnienie, a pracodawcy - utrzymać pozytywny wizerunek na ryku pracy.

Jak wygląda outplacement w Talent Hunters?

Możemy zaproponować dwie możliwości w zakresie outplacementu:

 • indywidualny
 • grupowy

Zapewniamy Państwu profesjonalne i kompleksowe usługi, odpowiednio dopasowane do potrzeb i wymogów Państwa organizacji. W zakres naszych działań związanych z outplacementem wchodzi: diagnoza potencjału i potrzeb uczestnika (Beneficjenta), ustalenie indywidualnego planu działania, pomoc w przygotowaniu potrzebnych dokumentów aplikacyjnych, warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem czy z zakresu autoprezentacji; szklenie z aktywnego poszukiwania pracy.

Przy naszej pomocy zwalniany pracownik szybko odzyska wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności, z których mogą skorzystać inni pracodawcy. Ogromnie ważne jest tu wsparcie psychologiczne, które możemy zaproponować oraz pomoc w wyszukiwaniu konkretnych ofert pracy.

Cele i korzyści

Uczestnik programu może być pewien, że trafiając do Talent Hunters trafia w ręce profesjonalistów, którzy pomogą mu na nowo wejść na rynek pracy oraz zdobyć nowe doświadczenia, dzięki warsztatom, szkoleniom i kompleksowemu wsparciu w zakresie poszukiwania nowej pracy.

Pracodawca z kolei może zaufać naszym działaniom, bowiem nasze doświadczenie i profesjonalizm pozwalają zagwarantować mu utrzymanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy. Naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie, by każda ze stron: zarówno pracodawca, jak i zwalniany pracownik - była usatysfakcjonowana z pojętej z nami współpracy.
Wiedząc, kto jest Beneficjentem projektu i jakie są Państwa oczekiwania wobec outplacementu, możemy zaproponować szczegółowy plan działania.

W ramach prowadzonych programów możemy zaproponować:

    • audyt grupy pracowników
    • diagnozę potrzeb uczestnika programu (Beneficjenta)
    • ustalenie Indywidualnego Planu Działania
    • diagnozę potencjału
    • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
    • szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
    • szkolenie z zakresu autoprezentacji
    • warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem
    • wyszukiwanie ofert pracy
    • wsparcie psychologiczne
    • testy diagnostyczne

Szczegółowy plan działań przedstawiamy po ustaleniu z Klientem jego oczekiwań oraz tego, kto będzie Beneficjentem programu.

TALENT HUNTERS | Doradztwo personalne | Firma rekrutacyjna Adres: Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe